CUỘC TRIỂN LÃM THƯỜNG TRỰC
CỦA MỘT SỐ HỌA SĨ, ĐIÊU KHẮC GIA, NHIẾP ẢNH GIA VIỆT NAM VÀ BẢN XỨ
tại 
AVANT GARDEN GALLERY
4117-B N. Broadway, Sant Ana, CA 92701

Nữ Phóng viên Hồng Vân (Đài Feevn.net) thực hiện cuộc phỏng vấn các họa sĩ, điêu khắc gia, nhiếp ảnh gia vào ngày Thứ Sáu Sept. 22 . 2017