Một Buổi Sinh Hoạt Thường Kỳ
của Hội Họa Sĩ Việt Nam Hải Ngoại

Sinh hoạt thường kỳ của Hội Họa Sĩ Việt Nam Hải Ngoại được tổ chức vào ngày Thứ Hai 23 tháng 10 năm 2017 tại Hội Trường Sinh Hoạt của Các Trung Tâm Việt Ngữ đồng thời cũng là Phòng Sinh Hoạt của Hội HSVNHN từ 4 giờ chiều. Buổi sinh hoạt gồm vẽ chân dung và vẽ tranh tùy theo ý thích của mỗi họa sĩ. Trong sinh hoạt lần này về vẽ chân dung gồm có 3 họa sĩ: Trương Đình Uyên - Ái Lan - Hạnh Lê. Và người mẫu là anh Bùi Bỉnh Bân (Freevn.net).
Về vẽ tranh gồm: Họa sĩ Lam Thủy vẽ tranh lụa - Chính Mung vẽ tranh mixed media - Đặng Ngọc Sinh vẽ sơn dầu. Buổi sinh diễn ra thật thích thú vì có phần phóng sự mà người hướng dẫn là anh Bùi Bỉnh Bân đồng thời là người được phỏng vấn qua phần thu hình do HS Chính Mung đảm trách và chụp hình do HS Biểu Trung đảm trách. Sau đây là một số hình ảnh của Chính Mung & Biểu Trung và phần phóng sự do Đài Freevn.net thực hiện.