những bản nhạc của
Chính Mung

Em Có Nghe Gì Không?
nhạc & lời: Chính Mung
hòa âm & trình bày: Lâm Dung
youtube do Dĩ Vãng Buồn thực hiện
  Nguyệt Khúc  
nhạc : Chính Mung
thơ: Lê Văn Trung
hòa âm & trình bày: Lâm Dung
youtube do Lâm Dung thực hiện
  Nguyệt Khúc  
nhạc : Chính Mung* thơ: Lê Văn Trung
trình bày:   Phương Thảo & Phương Mai  
Keyboard: Phú Hùng
Đàn bầu: GS Nguyễn Văn Châu
 
youtube do Chính Mung thực hiện
Tìm Nhau
nhạc & lời: Chính Mung
thơ: Nguyễn Trình
hòa âm & trình bày: Lâm Dung
youtube do Lâm Dung thực hiện

Giấc Mơ Phai
nhạc và lời Chính Mung
tiếng hát Lam Thủy
phụ họa Anh Thơ, Phương Mai
keyboard Tô Minh Hùng
Guitar Chính Mung


Giấc Mơ Phai
nhạc & lời: Chính Mung
hòa âm & trình bày: Lâm Dung
youtube do Lâm Dung thực hiện
Nơi Này Bình Yên
nhạc & lời: Chính Mung
​tiếng hát Lam Thủy
Keyboard: Phú Hùng
youtube do Chính Mung thực hiện
Nơi Này Bình Yên
nhạc & lời: Chính Mung
hòa âm & trình bày: Lâm Dung
youtube do Lâm Dung thực hiện

Mùa Thu Công Viên
Nhạc: Chính Mung * Thơ: Phạm Văn Quảng
Giọng hát: Phương Mai * Keyboard: Phú Hùng
Đàn bầu: GS Nguyễn Văn Châu
​youtube do Chính Mung thực hiện
   ​​
Tango Xuan
nhạc & lời: Chính Mung
hòa âm & trình bày: Lâm Dung
youtube do Lâm Dung thực hiện