Phân Ưu

Được tin Thân phụ ​​
của nữ văn sĩ /hoạ sĩ Cát Đơn Sa & nhạc phụ của họa sĩ ViVi VHK là:
Ông Phao-lô Nguyễn Đình Thông
​đã tạ thế ngày 8 tháng 2 năm 2017 (nhằm ngày 12 tháng giêng năm Đinh Dậu) 

tại Denver, Colorado. Hưởng thọ 92 tuổi.
 Hội Họa Sĩ Việt Nam Hải Ngoại thành kính phân ưu
cùng HS Cát Đơn Sa & Vi Vi, cùng tang quyến​
Nguyện cầu Linh Hồn Cụ Ông sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Thay mặt Hội HSVNHN và Nhóm HS Nam Cali,
HS Lam Thủy

oOo

Phân Ưu

Được tin Thân Mẫu 
của HS/ĐKG Elizabeth Nguyễn Thùy Trinh-Espinoza là:
Bà Têrêsa Nguyễn Thị Thay Rosa
đã tạ thế ngày 11 tháng 2 năm 2017 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ
 Hội Họa Sĩ Việt Nam Hải Ngoại thành kính phân ưu
cùng HS HS/ĐKG Elizabeth Nguyễn Thủy Trinh-Espinoza cùng tang quyến​
Nguyện cầu Linh Hồn Bà sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Thay mặt Hội Họa Sĩ Việt Nam Hải Ngoại 
HS Lam Thủy